Portfolio - 2003 - 花組芝居 Hanagumishibai - OINARI

Creative Staff

Director
Yukikazu Kano
Stage Set Designer
Masayuki Furukawa
Lighting Designer
Koichi Yoshizawa(HAYASHI OFFICE)