Portfolio - 2006 - 高橋真梨子 Mariko Takahashi - mariko takahashi concert vol.30 “fiesta”

Creative Staff

Director
Seikyo Sonoda (THE MUSIX)
Stage Set Designer
Shizuka Kataoka / Tsuyoshi Yoshida (TYPHOON)
Lighting Designer
Mitsumasa Hayashi(HAYASHI OFFICE)